MOTTAGNINGENS PLATS

Mottagningen finns i Stor-Tibble, Balingsta. Parkering finns precis utanför.